Lappeenranta-asukaslehden kesänumero jaetaan kaikkiin eteläkarjalaisiin talouksiin

2.5.2018

Viime vuoden tapaan Lappeenranta-asukaslehden kesänumero jaetaan kaikkiin eteläkarjalaisiin talouksiin: Lappeenrannassa 5. toukokuuta ja muualla 9. toukokuuta.

Viestintäjohtaja Alina Kujansivu kertoo, että laajennetulla jakelulla Etelä-Karjalan keskuskaupunki toivottaa kaikki eteläkarjalaiset tervetulleiksi Lappeenrannan kesään.

− Saimme viime vuoden maakunnallisesta jakelusta hyvää palautetta. Esimerkiksi kulttuuri- ja matkailupalvelut kiinnostavat kuntarajojen ulkopuolellakin. Haluamme entistä paremmin välittää tietoa Lappeenrannan tapahtumista ja palveluista kaikille maakunnan asukkaille ja samalla edistää eteläkarjalaista yhteishenkeä sekä kuntarajat ylittävää matkailuyhteistyötä.

Asukaslehti_ kesä 2018_osakuva kannesta_399x224.jpgLehdessä kerrotaan Lappeenrannan tapahtumista elokuulle asti sekä vinkataan kesäisistä käyntikohteista. Lehti sisältää esimerkiksi linnoituksen näyttelyitä valottavia haastatteluja, näkökulmia kierrätykseen ja taustoivaa tietoa Saimaa Geopark -hankkeesta. Myös liikunta, lähiliikuntapaikat ja pyöräily ovat esillä.

− Kesänumeron Lähikulttuuria-osa kertoo tapahtumista elokuun alulle asti, joten lehti kannattaakin säilyttää yli kesäkauden.

Kujansivun mukaan Lappeenranta-asukaslehti tavoittaa hyvin myös matkailijat, koska lehteä on saatavilla Lappeenrannan keskeisissä matkailukohteissa, kuten Hiekkalinnalla, linnoituksen museoissa sekä myös kaupungintalon Asiakaspalvelukeskus Winkissä.

Kaupungin julkaisemaa Lappeenranta-asukaslehteä on julkaistu vuodesta 2009 alkaen tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa. Kaikkiin talouksiin Lappeenrannassa jaettava lehti ilmestyy myös näköisversiona kaupungin verkkosivuilla www.lappeenranta.fi > Kaupunkimme>Lehdet ja esitteet. Samasta osoitteesta voi lukea aiemmin ilmestyneitä numeroita.

Kuva: Osakuva Lappeenranta-asukaslehden kesänumeron 2018 kannesta.

LISÄTIETOJA:

Viestintäjohtaja Alina Kujansivu
puh. 040 724 8776
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi