Kettu

(Vulpes vulpes)

Tärkeää tietoa:

• Kettu on yleinen laji koko maassa.
• Kettuja on 12 lajia. Yleisin ja levinnein kettulaji on punakettu, joka oli aikanaan arvokas turkiseläin. Kettu on koiraeläin.
• Luonnossa ketut elävät noin 2–5 vuotta.
• Ketun paino on noin 2,2–14 kg.
• Ketun korkeus on 35–50 cm ja pituus 60–85 cm.
• Suomessa ketun vanha nimi oli repo. Pohjois-Afrikassa elää myös jonkin verran kettuja.
• Kettu on kaikkiruokainen eläin. Ketun ravinto koostuu lähinnä pienjyrsijöistä, mutta sille kelpaavat myös hyönteiset, kasvit ja raadot.
• Pääasiassa ketun luontaisia vihollisia ovat suurpedot, myös susi ja ilves kuuluvat ketun vihollisiin.
• 1900- luvun alussa kettuja pyydettiin arvokkaan turkin takia.
• Kettu tulee sukukypsäksi noin 10 kuukauden iässä. Ketut parittelevat tammi-maaliskuussa ja poikaset syntyvät maalis-toukokuussa.

Lähde: https://www.riistakolmiot.fi/animal/kettu-vulpes-vulpes/
Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kettu

Tekijät: Salla Peltonen, Olivia Kukkonen, Alisa Ermakova ja Ida Saikko, Voisalmen koulu

Kuva, picture: Laura Karjalainen

In english: Fox, important information:


• The fox is common all over the world.
• There are 12 species of foxes. The most common and widespread species of fox is the red fox, which once was a very valuable fur animal. Foxes are dog animals.
• The wild foxes live up to 2-5 years.
• The weight of the fox is 2,2-14kg.
• The height of the fox is 35-50 cm and the length is 60-85 cm.
• In Finland, the old name of the fox was repo.
• There are also some foxes living in North Africa.
• The fox is an omnivorous animal. The fox's diet consists mostly of small rodents, but it is also suitable for insects, plants and carcasses.
• The main enemies of the fox are the big beasts, wolves and lynx.
• In the early 20th century, foxes were catched because of their valuable fur.
• The fox reaches sexual maturity at about 10 months of age. Foxes mate in January-March and cubs are born in March- May.

Sources: https://www.riistakolmiot.fi/animal/kettu-vulpes-vulpes/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kettu

Made by: Salla Peltonen, Olivia Kukkonen, Alisa Ermakova and Ida Saikko from Voisalmen koulu