Alajoen retkeilyreitti

Noin 3 km (yhteen suuntaan) pitkä patikkareitti Vainikkalasta Rikkilään on merkitty sinilatvaisilla tolpilla, maalauksilla puissa sekä viitoilla. Reitin varrella on alueen linnuista ja kasveista kertovia tauluja.

Tulvaveden aikana kannattaa kulkea kauempana rannasta olevaa yläreittiä. Reitti on keskivaativa: sillä on jonkin verran korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja.

Alajoen retkeilyreitin esite

Merkityn reitin varrella on Tuhkakankaan laavu sekä Kiekan taukopaikka, joissa molemmissa on nuotiopaikat sekä kompostikäymälät.

HUOM! Kartan reittiviiva on merkitty kulkemaan alempaa reittiä Alajoen rannassa. Kevättulvan aikaan ja erityisen märällä säällä kannattaa valita ylempänä rinteessä kulkeva reitti. Matkan varrella on risteyskohdissa opasteet.

Alajoen retkeilyreitin huollosta vastaan Myötävirtaan ry

Reittiohje

Opastetulle patikkareitille voit lähteä liikkeelle Korpelantien sillalta Vainikkalasta tai Rikkilästä Kiekan taukopaikalta. Näiden päätepisteiden välinen reittiosuus on yhteen suuntaan noin 3 km, edestakaiseksi matkaksi kertyy 6 km. Lyhyempää reittiä halajaville voi lähtöpisteeksi valita myös Tuhkakankaan laavun, Korpelantien ja Kiekan puolivälissä, ja patikoida jompaankumpaan suuntaan noin 3 km edestakainen matka.
Huom! Hyttysten määrä voi olla suuri retkeilyreitillä ja laavuilla aina alkukesästä elokuun alkupuolelle saakka. Varauduthan siis näihin kesän ihanuuksiin ennalta!

Koska Alajoen vesi nousee herkästi yli äyräidensä, kaikissa tilanteissa ei voida käyttää lähellä rantaa olevia polkuosuuksia. Tästä syystä on rakennettu vaihtoehtoiset reitit kiertämään kuivan maan kautta. Reittivaihtoehtojen risteyskohdat on merkitty keltamustilla kaiverretuilla kylteillä. Muu reitin merkitseminen on toteutettu sinivärillä puihin maalaamalla sekä sinilatvaisilla kestopuutolpilla. Reitiltä eksyminen ei pitäisi merkintöjen ansiosta olla mahdollista. Reitti kulkee jokea seuraten jokivarsimetsässä ja rantaniityillä. 

Maasto vaihtelee lehdon ja korven välillä, joten kesäisin kasvillisuus on rehevää. Yläreitti kulkee rantatöyrään päällä kallioita seuraten. Polku on keskivaativa, sillä matkan varrella on jonkun verran nousuja ja epätasaista maastoa. Korpelantieltä Kiekkaan ja takaisin kuljettaessa kohtaat 16 luontotaulua, joista saat tietoa alueella esiintyvistä eläin- ja kasvilajeista kolmella kielellä.

Välimatkoja:
Vainikkala Korpelantie – Tuhkakankaan laavu 1,4 km
Tuhkakankaan laavu – Rikkilä Kiekan taukopaikka 1,5 km

Saapuminen
Vainikkalaan patikkapolun alkupäähän: Lähin osoite Korpelantie 157. Vainikkalaan saavuttaessa käänny Rajamiehentielle. Ylikulkusillan jälkeen käänny oikealle Hiivaniementielle ja heti oikealle Korpelantielle. Aja n. 1,5 km joen ylittävälle sillalle asti. Polun lähtöpiste on sillan jälkeen hiekkatien oikealla puolella. Infotaulu on tien vasemmalla puolella.
Pysäköinti
Pysäköintipaikaksi sopii parhaiten Korpelantien kohta, josta polku lähtee, kylältä tultaessa tien vasemmalla puolella.
Autot voi myös pysäköidä joen ylittävän sillan jälkeen, hiekkatien varteen vasemmalle puolelle.

Lähde: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö