Linnoituksen luonto- ja kulttuuripolku

Lappeenrannan kaupunki sai uuden opastetun virkistysreitin, kun Linnoituksen luonto- ja kulttuuripolku avautui toukokuussa 2020. Linnoituksen ympäri kiertävä reitti on pituudeltaan noin 1,8 km ja sen varrella on 11 opastaulua. Tauluissa kerrotaan alueen rakennus- ja kulttuurihistoriasta sekä omaleimaisesta kasvillisuudesta.
Linnoitusta voi kutsua Lappeenrannan kantakaupungiksi, sillä tälle Saimaaseen työntyvän niemen rannoille alkoi tervakaupan myötä kehittyä pysyvä asutus 1500-luvulla, kenties jo tätäkin aiemminkin. Lappeenrannan Linnoitus on yksi merkittävimmistä ja parhaiten alkuperäisessä kunnossa säilyneistä suomalaisista linnoitusalueista.

Tietoa polusta

Merkittävän rakennetun kulttuuriperinnön lisäksi alueelle on asutuksen myötä kehittynyt monipuolinen kasvillisuus, joka kertoo menneiden aikojen ravinnosta, lääkinnästä, liikkumisesta ja muusta kulttuurista.
Luonto- ja kulttuuripolun voi kulkea haluamassaan suunnassa, ja tauluja voi käydä lukemassa myös yksitellen. Reitti kulkee osin vaikeakulkuisessa maastossa, mutta opastaulut on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan siten, että kulku tauluille on esteetön. Polkuopastus yhdistetään Linnoituksen olemassa olevaan mobiilireittiin, ja opastauluissa esitetyn QR-koodin ja nettisivulinkin kautta pääsee lukemaan lisätietoja Linnoituksesta sekä venäjän- ja englanninkieliset versiot opastaulujen teksteistä.