Vanhimmat säilyneet rakennukset

Ruotsalaisen linnoituksen ajoilta (1721–1741) on jäljellä enää yksi kellari sekä rakennusten perustuksia kuten kivijalkoja ja uunin pohjia. Ne ovat muinaismuistolailla suojeltuja.

Venäjän vallan alusta autonomian alkuun ulottuvalta ajanjaksolta (1743–1809) linnoituksessa on säilynyt yhdeksän uusklassistista kivirakennusta ja kirkko. Ne kaikki rakennettiin palvelemaan linnoitukseen sijoitettuja joukkoja.

Lisää säilyneitä rakennuksia

Etelä-Karjalan Museo

Kolmen 1790-luvulla rakennetun sotilaskasarmin kahdessa kivirakennuksessa sijaitsee nyt Lappeenrannan taidemuseo, Katariinantoria reunustava kasarmi on asuntoina.

Pohjoisosassa linnoitusta sijaitsee Etelä-Karjalan museo kahteen entiseen tykkivarikkorakennukseen sijoittuneena. Ratsuväkimuseo toimii Viipurin portin läheisyydessä sijaitsevassa katujulkisivultaan pilasteriaihein koristellussa vartiorakennuksessa, joka on Lappeenrannan keskusta-alueen vanhin säilynyt rakennus (valmistunut vuonna 1772).

Komendantin talo

Samaan kokonaisuuteen kuuluvat myös viimeisimmässä korjauksessa vaaleanpunaisen värityksen saanut Komendantin talo sekä myöhemmin vankilana toimineella alueella sijaitsevat sotilaskasarmit. Pohjoisemmassa sotilaskasarmirakennuksessa toimii kaupungin arkisto. Alueen vanhin säilynyt kasarmirakennus vuodelta 1779 – eli eteläinen sotilaskasarmi 1A – on tyhjillään. Se oli tarkoitus liittää Sotahistoriakeskus Kannaksen yhteyteen, mutta odottaa nyt uutta käyttötarkoitusta.

Etelä-Karjalan museon rakennukset on muurattu paikallisesta kalkkipitoisesta kivestä, muut seitsemän sotilasrakennusta on muurattu punatiilestä ja rapattu.

Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko

Kaikkia yhdistävänä piirteenä on muun muassa aumakatto, joista taidemuseon kolmen kasarmiryhmän jyhkeät kattomuodot antavat linnoitusmiljöölle 1700-luvun lopun luonnetta.
Komendantin talon kattomallia – kuten rakennuksen julkisivuja muutenkin – on 1800-luvulla muutettu. Sen keskeisestä asemasta entisen keskusaukion laidalla kertovat yhä pääjulkisivussa säilyneet tiiliset pilasterit ja koristelistat.
Venäläiseltä linnoituskaudelta peräisin on myös Suomen vanhin säilynyt ortodoksikirkko, Pokrovan kirkko, joka rakennettiin vuonna 1785 aikaisemman puisen kirkkorakennuksen paikalle. Kirkkoa on laajennettu vuonna 1901 ja se palvelee edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.