Pappilanniemen suojelualue

Pappilanniemen alue on erittäin arvokas ja monimuotoinen eteläisen Saimaan rantametsä. Pappilanniemestä löytää alkuperäistä luontoa aivan suurteollisuuden ja kaupungin läheisyydestä. Kaupunki tekee luonnonsuojelualueelle käyttö- ja hoitosuunnitelman, jotta alueen luontoarvot säilyvät alueelle kohdistuvan retkeilyn lisääntyessä.

Pappilanniemen luontopolku

Pappilanniemen 28,8 hehtaarin alueelta löytyy monenlaisia elinympäristöjä ja luontotyyppejä, kuten karua kangasmetsää, rehevää lehtoa ja tervaleppäkorpea. Alueelta on havaittu 350 kasvilajia. Siellä voi myös ihailla silokalliota, kallioketoja sekä luonnontilaisena ikääntynyttä metsää keloineen ja lahopuineen.

Pappilanniemen luontopolku sijaitsee Saimaan rannalla ja Kaukaan tehdasalueen läheisyydessä. Polun varrella olevia alueen luonnosta kertovia infotauluja ja penkkejä on uusittu Lappeenrannan kaupungin European Green Leaf 2021 -voittajavuonna. Reitti on valaistu. Etäisyydet 4 km Lappeenrannan keskustasta.

Ajo-ohje Lappeenrannan vesitornilta Valtakatua alaspäin. Toisessa valoristeyksessä vasemmalle Kaukaalle, jonka portin ohi jatketaan suoraan Pappilanniemeen. Polku lähtee pysäköintipaikan vierestä, Isännöitsijäntieltä. Reitin lähtöpiste: (61.07191,28.21186)
Reittiluokitus helppo reitti

Pappilansalmen henkilölossi
Lappeenrannan kaupunki on avannut ilmaisen venevuokrauspalvelun Pappilansalmen ylittämiseen syyskuussa 2021. Pappilanniemen ja Pienen Lamposaaren välinen noin 150 metrin pituinen soutuveneyhteys yhdistää läntisen ja itäisen rantaraitin toisiinsa. Lisätietoa täällä